Monthly Archives - Listopad 2015

Najnowocześniejszy system do obsługi marketingu

Czym jest marketing przychodzący? Marketing jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy użytkowej, która łączy w sobie różne inne nauki, takie jak ekonomię, zarządzanie czy wiedzę o technikach reklamy. Ponadto, marketing nie jest pojęciem jednorodnym. Można w jego zakresie wyróżnić wiele strategii, których celem jest zawsze efektywna komunikacja z rynkiem i z docelowymi odbiorcami. Czym zatem będzie tzw. marketing przychodzący? (więcej…)

Read more...